Messetider

Højmesse søndage kl. 10.00.
 Kommende aktiviteter:

søndag d. 3. marts 2024 kl. 10:00
3. SØNDAG I FASTEN.
søndag d. 10. marts 2024 kl. 10:00
4. SØNDAG I FASTEN.
Laetare søndag
søndag d. 17. marts 2024 kl. 10:00
5. SØNDAG I FASTEN.
søndag d. 24. marts 2024 kl. 10:00
PALMESØNDAGSMESSE.
Indvielse af palmegrene, procession og lidelseshistorien (Passionen).
torsdag d. 28. marts 2024 kl. 17:00
SKÆRTORSDAGSMESSE
Med fodtvætning og indstiftelsen af den den hellige eukaristi. Ved messens afslutning bæres alterets sakramente bort, blomster bæres ud, og Kirken står tom uden pynt – som en grav.
fredag d. 29. marts 2024 kl. 15:00
LANGFREDAGSLITURGI.
Med Jesu lidelseshistorie (Passionen) og korsets hyldning. Faste- og abstinensdag. Kollekt for Det Hellige Land.
lørdag d. 30. marts 2024 kl. 20:00
PÅSKENATSMESSE (PÅSKEVIGILIE).
Der tændes et bål uden for kirken som symbol på det nye liv. Præsten velsigner ilden og påskelyset tændes ved ilden fra bålet, Menigheden går i procession ind i det mørke kirkerum, mens de hylder Kristus: "Kristus, verdens lys – kom lad os tilbede!". menighedens kerter tændes fra påskelyset, lyset spreder sig ud til alle og vi hører påskelovsangen. Derefter kommer de vigtigste bibellæsninger, fra verdens skabelse, over jødernes udfrielse af Ægypten til Kristi opstandelse. Så følger Gloria, englenes lovsang, hvorunder der ringes med kirkens klokker. Efter Evangeliet og prædikenen indvies dåbsvandet, dåbsløfterne fornyes. Messe slutter med Kommunionen og velsignelsen.
søndag d. 31. marts 2024 kl. 10:00
PÅSKEDAG. HERRENS OPSTANDELSE.
søndag d. 7. april 2024 kl. 10:00
2. SØNDAG I PÅSKEN. (Guds Barmhjertigheds søndag).
(Johannes Baptista de la Salle, præst (†1519) fejres ikke)
søndag d. 14. april 2024 kl. 10:00
3. SØNDAG I PÅSKEN.
Kirketælling
søndag d. 21. april 2024 kl. 10:00
4. SØNDAG I PÅSKEN.
International bededag for præste- og ordenskald. Kollekt til bispedømmets teologistuderende.
søndag d. 28. april 2024 kl. 10:00
5. SØNDAG I PÅSKEN.
søndag d. 5. maj 2024 kl. 10:00
6. SØNDAG I PÅSKEN.
søndag d. 12. maj 2024 kl. 10:00
7. SØNDAG I PÅSKEN.
søndag d. 19. maj 2024 kl. 10:00
PINSEDAG.
Påsketiden afsluttes efter komplet (KL. 21:00).
søndag d. 26. maj 2024 kl. 10:00
DEN ALLERHELLIGSTE TREENIGHEDS FEST.
(Filip Neri, præst (†1595) fejres ikke) Valfart til Åsebakken
søndag d. 2. juni 2024 kl. 10:00
KRISTI ALLERHELLIGSTE LEGEMES OG BLODS FEST.
Valfart til Øm.
søndag d. 9. juni 2024 kl. 10:00
10. ALM. SØNDAG.
søndag d. 16. juni 2024 kl. 10:00
11. ALM. SØNDAG.
(Vilhelm, abbed (†1203) fejres ikke) Kollekt for Bonifatiuswerk
søndag d. 23. juni 2024 kl. 10:00
12. ALM. SØNDAG.
1.vesper til Johannes Døber
søndag d. 30. juni 2024 kl. 10:00
PETER OG PAULUS, APOSTLE.
søndag d. 7. juli 2024 kl. 10:00
14. ALM. SØNDAG.
søndag d. 14. juli 2024 kl. 10:00
15. ALM. SØNDAG.
søndag d. 21. juli 2024 kl. 10:00
16. ALM. SØNDAG.
søndag d. 28. juli 2024 kl. 10:00
17. ALM. SØNDAG.
(Martha, Maria og Lazarus fejres ikke)
søndag d. 4. august 2024 kl. 10:00
18. ALM. SØNDAG.
(Johannes Maria Vianney, præst (†1859) fejres ikke)
søndag d. 11. august 2024 kl. 10:00
19. ALM. SØNDAG.
(Klara, jomfru (†1253) fejres ikke)
søndag d. 18. august 2024 kl. 10:00
DEN SALIGE JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN.
Kirketælling
søndag d. 25. august 2024 kl. 10:00
21. ALM. SØNDAG.
Kollekt for Caritas Danmark
søndag d. 1. september 2024 kl. 10:00
22. ALM. SØNDAG.
Bededag for Skaberværket Bededag for bispedømmets børne- og ungdomsarbejde
søndag d. 8. september 2024 kl. 10:00
23. ALM. SØNDAG.
ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (Den salige Jomfru Marias fødsel fejres ikke)
søndag d. 15. september 2024 kl. 10:00
24. ALM. SØNDAG.
(Den salige Jomfru Marias Smerter fejres ikke)
søndag d. 22. september 2024 kl. 10:00
25. ALM. SØNDAG.
Kollekt for Katolsk Menighedspleje.
søndag d. 29. september 2024 kl. 10:00
26. ALM. SØNDAG.
(De hellige ærkeengle Michael, Gabriel og Rafael fejres ikke) ”Livets dag”
søndag d. 6. oktober 2024 kl. 10:00
27. ALM. SØNDAG.
søndag d. 13. oktober 2024 kl. 10:00
28. ALM. SØNDAG.
søndag d. 20. oktober 2024 kl. 10:00
29. ALM. SØNDAG.
søndag d. 27. oktober 2024 kl. 10:00
30. ALM. SØNDAG.
Kollekt for verdensmissionen
søndag d. 3. november 2024 kl. 10:00
ALLE HELGEN
Efter messen tager vi på kirkegården hvor vi afholder en andagt. Kirketælling (Karl Boromæus fejres ikke)
søndag d. 10. november 2024 kl. 10:00
LATERANKIRKENS INDVIELSE
(Leo den Store, pave og kirkelærer (†461) fejres ikke) Pavens dag Kollekt af Peterspenge
søndag d. 17. november 2024 kl. 10:00
33. ALM. SØNDAG.
(Elisabeth af Ungarn, ordenssøster (†1231) fejres ikke) De fattiges søndag
søndag d. 24. november 2024 kl. 10:00
JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE.
(Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsesfæller, martyrer (†1615) fejres ikke) Hermed afsluttes det almindelige kirkeår; tekstrække B.
søndag d. 1. december 2024 kl. 10:00
1. SØNDAG I ADVENT.
1. søndag i advent indleder tekstrække C.
søndag d. 8. december 2024 kl. 10:00
2. SØNDAG I ADVENT
D. 6 december Nicolaus, biskop (†4.årh.) Der fejres muligvis Skt. Nicolaus.
søndag d. 15. december 2024 kl. 10:00
3. SØNDAG I ADVENT
søndag d. 22. december 2024 kl. 10:00
4. SØNDAG I ADVENT
tirsdag d. 24. december 2024 kl. 14:00
HERRENS FØDSEL VIGILIEMESSE. (Julenat).
Vi ønsker efter messen hinanden glædelig jul med et glas i præstegården. Adventstiden afsluttes efter non (KL.15.00).
onsdag d. 25. december 2024 kl. 10:00
JULEDAG
søndag d. 29. december 2024 kl. 10:00
DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF
tirsdag d. 31. december 2024 kl. 15:00
7. DAG I JULEUGEN.
(Silvester I, pave (†335), kan ihukommes).