Kære menighed


Der er valg til menighedsrådet søndag den 3. april 2022. Menighedsrådet har nedsat en lokal valgstyrelse, som består af Hans Pedersen, John Krüger/Buda og Pernille Wedel. En af de opgaver vi som lokal valgstyrelse skal gennemføre er et menighedsmøde om valget. Vi kommer bl.a. til at tale om hvordan man stiller op som kandidat, hvordan valghandlingen bliver gennemført, hvornår det er muligt at brevstemme og hvad arbejdet i menighedsrådet indebærer. Senere skal vi også udpege et medlem til Pastoralrådet.
Vi holder MENIGHEDSMØDE søndag den 6. februar 2021 efter messen. Forventet varighed ca. ½ time. Så sæt allerede datoen i jeres kalender!
Godt nytår fra Valgstyrelsen 🎉🥂

Pernille Wedel
Formand